Phần thưởng Võ Lâm Truyền KỳI. GIẢI VÒNG 1

 • Vòng 1 chỉ có thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile & Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile tham gia.
 • Phần thưởng cho thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ áp dụng từ Vòng 2.

II. GIẢI VÒNG 2

 • Thí sinh đạt 1.000 điểm bình chọn trở lên mới có thể nhận thưởng

Top 10 Miss / Mister toàn máy chủ

 • 1.000 Rương Tinh Mỹ
 • 200.000 Chân Nguyên
 • 8.000 Huyền Nguyên
 • Mặt nạ chiến trường Phục Hổ (3 tháng)
 • 1 trang sức mới Nhậm Tiêu Dao (tự chọn - 3 tháng)
 • 1.000 Định Mạch Đan

Thí sinh đạt 1.000 điểm bình chọn & ngoài Top 10

 • 150.000 Chân Nguyên
 • 5.000 Huyền Nguyên
 • Ngựa Hoàng Kim - Ngự Phong (3 tháng)

III. GIẢI VÒNG 3

 • Đối với giải toàn game: Xếp hạng toàn bộ thí sinh và căn cứ vào tổng 3 yếu tố là bình chọn Hoa Hồng, điểm video, điểm từ Ban Giám Khảo theo công thức ở phần Thể Lệ.
 • Đối với giải của Võ Lâm Truyền Kỳ: Xếp hạng chỉ tính riêng giữa các thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ và chỉ dựa duy nhất vào điểm bình chọn Hoa Hồng.
 • Thí sinh đạt 2.000 điểm bình chọn trở lên mới có thể nhận thưởng

Quán Quân Miss / Mister toàn game

 • 150 triệu đồng tiền mặt
 • Cúp và vương miện quán quân
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu
 • 900.000 Chân Nguyên
 • 40.000 Huyền Nguyên
 • 1 Siêu Quang Hoàng Kim (9 tháng)
 • Thanh Minh Ấn Giám Hạ (9 tháng)
 • Mặt nạ chiến trường Phục Hổ (9 tháng)
 • 1 trang sức mới Nhậm Tiêu Dao (tự chọn - 12 tháng)
 • 1 bộ Anh Hào (ngẫu nhiên chỉ số)
 • Danh hiệu Sắc Nước Hương Trời (6 tháng)
 • 3.000 Định Mạch Đan

Á Quân 1 Miss / Mister toàn game

 • 80 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu
 • 800.000 Chân Nguyên
 • 30.000 Huyền Nguyên
 • 1 Siêu Quang Hoàng Kim (6 tháng)
 • Thanh Minh Ấn Giám Hạ (6 tháng)
 • Mặt nạ chiến trường Phục Hổ (6 tháng)
 • 1 trang sức mới Nhậm Tiêu Dao (tự chọn - 9 tháng)
 • 1 bộ anh Hào (ngẫu nhiên chỉ số)
 • 2.000 Định Mạch Đan

Á Quân 2 Miss / Mister toàn game

 • 50 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu
 • 700.000 Chân Nguyên
 • 25.000 Huyền Nguyên
 • 1 Siêu Quang Hoàng Kim (6 tháng)
 • Thanh Minh Ấn Giám Hạ (6 tháng)
 • Mặt nạ chiến trường Phục Hổ (6 tháng)
 • 1 trang sức mới Nhậm Tiêu Dao (tự chọn - 6 tháng)
 • 1 bộ anh Hào (ngẫu nhiên chỉ số)
 • 1.000 Định Mạch Đan

Quán Quân Miss / Mister của Võ Lâm Truyền Kỳ

 • 20 triệu đồng tiền mặt.
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu.
 • 700.000 Chân Nguyên
 • 20.000 Huyền Nguyên
 • 1 Siêu Quang Hoàng Kim (6 tháng)
 • Thanh Minh Ấn Giám Hạ (6 tháng)
 • Mặt nạ chiến trường Phục Hổ (6 tháng)
 • 1 trang sức mới Nhậm Tiêu Dao (tự chọn - 3 tháng)
 • 1 bộ anh Hào (ngẫu nhiên chỉ số)
 • 1.000 Định Mạch Đan

Á Quân Miss / Mister của Võ Lâm Truyền Kỳ

 • 10 triệu đồng tiền mặt.
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu.
 • 600.000 Chân Nguyên
 • 15.000 Huyền Nguyên
 • 1 Siêu Quang Hoàng Kim (3 tháng)
 • Thanh Minh Ấn Giám Hạ (3 tháng)
 • Mặt nạ chiến trường Phục Hổ (3 tháng)
 • 1 trang sức mới Nhậm Tiêu Dao (tự chọn - 3 tháng)
 • 1 bộ anh Hào (ngẫu nhiên chỉ số)
 • 1.000 Rương Tinh Mỹ

Thí sinh đạt 2.000 điểm bình chọn & ngoài Top 2

 • 400.000 Chân Nguyên
 • 10.000 Huyền Nguyên
 • 1 ngựa Hoàng Kim - Ngự Phong (6 tháng)
 • Thanh Minh Ấn Giám Hạ (3 tháng)
 • Mặt nạ chiến trường Phục Hổ (3 tháng)
 • 1 trang sức mới Nhậm Tiêu Dao (tự chọn - 3 tháng)
 • 1.000 Rương Tinh Mỹ

IV. GIẢI TẶNG HOA

 • Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả người xem tham gia bình chọn tặng Hoa Hồng cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá.
 • Kết thúc Vòng 3, Top 3 đại hiệp tặng hoa nhiều nhất trên Bảng Xếp Hạng sẽ nhận thêm phần thưởng như bên dưới.
 • Người chơi tặng ít nhất 2.000 Hoa mới được nhận thưởng.
 • Xếp hạng trao thưởng chỉ tính riêng người chơi của Võ Lâm Truyền Kỳ.

Top 3 tặng Hoa Hồng

 • 500.000 Chân Nguyên
 • 10.000 Huyền Nguyên
 • Thanh Minh Ấn Giám Hạ (3 tháng)
 • Mặt nạ chiến trường Phục hổ (3 tháng)
 • 1 Siêu Quang Hoàng Kim (3 tháng)
 • 1 trang sức mới Nhậm Tiêu Dao (tự chọn - 3 tháng)
 • 1.000 Định Mạch Đan