Phần thưởng Võ Lâm Truyền Kỳ 1 MobileI. GIẢI VÒNG 1

Top 1 của mỗi máy chủ

 • Tượng nhân vật tại máy chủ
 • Danh hiệu Uy Chấn Thiên Hạ (365 ngày)
 • 1 mặt nạ phẩm chất tím (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (15.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (15.000 KNB)
 • 30 Bổ Thiên Thạch
 • 2 Mảnh Bí Kíp Thần

Top 1 Miss / Mister mỗi máy chủ

 • Tượng nhân vật tại máy chủ
 • Danh hiệu Nhất Thế Anh Tài / Sắc Nước Khuynh Thành (365 ngày)
 • 1 mặt nạ phẩm chất tím (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (10.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (10.000 KNB)
 • 20 Bổ Thiên Thạch
 • 1 Mảnh Bí Kíp Thần

Top 2 - 10 Miss / Mister mỗi máy chủ

 • Danh hiệu Danh Chấn Kiều Tử / Kiều Nữ (365 ngày)
 • 10 Bổ Thiên Thạch
 • 1 Mảnh Bí Kíp Thần

Thí sinh đạt 300 điểm bình chọn

 • Lì Xì Bang Hội (500 KNB)
 • 3 Bổ Thiên Thạch

II. GIẢI VÒNG 2

Quán Quân toàn máy chủ

 • Tượng nhân vật tại toàn máy chủ
 • Danh hiệu cam Khuynh Quốc Đỉnh Phong (365 ngày)
 • 1 mặt nạ phẩm chất cam (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (40.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (20.000 KNB)
 • 50 Bổ Thiên Thạch
 • 2 Mảnh Bí Kíp Thần

Quán Quân Miss / Mister mỗi khu vực

 • Tượng nhân vật tại toàn máy chủ
 • Danh hiệu Kinh Tài / Tuyệt Sắc (365 ngày)
 • 1 mặt nạ phẩm chất tím (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (20.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (10.000 KNB)
 • 15 Bổ Thiên Thạch
 • 2 Mảnh Bí Kíp Thần

Top 2 - 10 Miss / Mister mỗi khu vực

 • Tượng nhân vật tại toàn máy chủ
 • Danh hiệu Anh Tài / Giai Nhân (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (15.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (5.000 KNB)
 • 10 Bổ Thiên Thạch
 • 1 Mảnh Bí Kíp Thần

Thí sinh đạt 8.000 điểm bình chọn

 • Danh hiệu Quốc Sắc Như Mộng (365 ngày)
 • Lì Xì Bang Hội (5.000 KNB)
 • 5 Bổ Thiên Thạch

III. GIẢI VÒNG 3

 • Đối với giải toàn game: Xếp hạng toàn bộ thí sinh và căn cứ vào tổng 3 yếu tố là bình chọn Hoa Hồng, điểm video, điểm từ Ban Giám Khảo theo công thức ở phần Thể Lệ.
 • Đối với giải của Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile: Xếp hạng chỉ tính riêng giữa các thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile.

Quán Quân Miss / Mister toàn game

 • 150 triệu đồng tiền mặt
 • Cúp và vương miện quán quân
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu

Á Quân 1 Miss / Mister toàn game

 • 80 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu

Á Quân 2 Miss / Mister toàn game

 • 50 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu

Quán Quân Miss / Mister của Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

 • 20 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu
 • Tượng nhân vật tại toàn bộ máy chủ
 • Danh hiệu vàng Vạn Thế Phong Trần / Mỹ Nhân (365 ngày)
 • 1 mặt nạ phẩm chất hoàng kim (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (100.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (50.000 KNB)
 • 100 Bổ Thiên Thạch
 • 5 Mảnh Bí Kíp Thần

Á Quân Miss / Mister của Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

 • 10 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu
 • Tượng nhân vật tại toàn bộ máy chủ
 • Danh hiệu vàng Tuyệt Thế Anh Tài / Giai Nhân (365 ngày)
 • 1 mặt nạ phẩm chất hoàng kim (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (50.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (25.000 KNB)
 • 75 Bổ Thiên Thạch
 • 2 Mảnh Bí Kíp Thần

Top 3 Miss / Mister của Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

 • Tượng nhân vật tại toàn bộ máy chủ
 • Danh hiệu vàng Kinh Thế Tài Tử / Giai Nhân (365 ngày)
 • 1 mặt nạ phẩm chất hoàng kim (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (50.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (25.000 KNB)
 • 50 Bổ Thiên Thạch
 • 2 Mảnh Bí Kíp Thần

Top 4 - 10 Miss / Mister của Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

 • Danh hiệu vàng Kinh Hồng Tài Tử / Giai Nhân (365 ngày)
 • 1 mặt nạ phẩm chất cam (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (20.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (10.000 KNB)
 • 25 Bổ Thiên Thạch
 • 1 Mảnh Bí Kíp Thần

IV. GIẢI TẶNG HOA

 • Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả người xem tham gia bình chọn tặng Hoa Hồng cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá, gồm thưởng mốc cá nhân và mốc toàn máy chủ.
 • Kết thúc Vòng 3, Top 3 đại hiệp tặng hoa nhiều nhất trên Bảng Xếp Hạng sẽ nhận thêm phần thưởng như bên dưới.
 • Xếp hạng vào trao thưởng chỉ tính riêng người chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile.
 • Bảng Xếp Hạng tặng hoa trên giao diện sự kiện sẽ cập nhật dữ liệu sau mỗi 30 phút.

Thưởng mốc cá nhân

Số Hoa đã tặng Phần thưởng
10
 • 30 Huyền Tinh
 • 30.000 Bạc
100
 • 30 Thiên Sơn Ngọc Lộ
 • 10 Nguyệt Thạch
 • 60 Huyền Tinh
 • 60.000 Bạc
 • 30 Huyền Thiết
300
 • 100 Huyền Tinh
 • 60 Huyền Thiết
 • 40 Nguyệt Thạch
 • 20 Lĩnh Ngộ Đơn
 • 20 Sách Tĩnh Tâm
 • 5 Bùa Trùng Chế Trang Bị Tuyệt
 • 10 Bổ Thiên Thạch
1.000
 • 80 Huyền Thiết
 • 60 Nguyệt Thạch
 • 60 Đá Hóa Ngọc
 • 1 Dị Hành Châu Vấy Bụi
 • 20 Bổ Thiên Thạch
 • 20 Thê Phụng Chùy
 • 1 Bùa Trùng Chế Trang Bị Hoàng Kim
3.000
 • 10 Khí Hồn Lv9
 • 80 Huyền Thiết
 • 60 Nguyệt Thạch
 • 20 Thê Phụng Chùy
 • 100 Đá Hóa Ngọc
 • 1 Mảnh Bí Kíp Thần
 • 1 Bùa Trùng Chế Trang Bị Hoàng Kim
 • 1 Dị Hành Châu Vấy Bụi
 • 50 Bổ Thiên Thạch
10.000
 • 10 Khí Hồn Lv10
 • 200 Huyền Thiết
 • 150 Nguyệt Thạch
 • 30 Thê Phụng Chùy
 • 500 Đá Hóa Ngọc
 • 100 Bổ Thiên Thạch
 • 5 Mảnh Bí Kíp Thần
 • 3 Túi Thiên Tứ Thạch Lớn
 • 3 Dị Hành Châu Vấy Bụi
 • 5 Bùa Trùng Chế Trang Bị Hoàng Kim

Thưởng mốc toàn máy chủ

Khi tổng lượt bình chọn tặng Hoa Hồng của máy chủ đạt mốc, toàn bộ người chơi đã từng tham gia bình chọn tặng Hoa đều sẽ nhận được phần thưởng sau:

Số Hoa đã tặng Phần thưởng
100.000
 • 60 Huyền Tinh
 • 80.000 Bạc
500.000
 • 20 Huyền Thiết
 • 150 Huyền Tinh
1.000.000
 • 40 Huyền Thiết
 • 200 Huyền Tinh
5.000.000
 • 60 Huyền Thiết
 • 250 Huyền Tinh
10.000.000
 • 2.000 KNB
 • 400 Huyền Tinh
 • 80 Huyền Thiết
20.000.000
 • 3.000 KNB
 • 500 Huyền Tinh
 • 100 Huyền Thiết

Top 1 tặng Hoa Hồng

 • Danh hiệu cam Tuyệt Thế Vô Song (365 ngày)
 • 1 mặt nạ phẩm chất tím (90 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (50.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (20.000 KNB)
 • 50 Bổ Thiên Thạch
 • 3 Mảnh Bí Kíp Thần

Top 2 tặng Hoa Hồng

 • Danh hiệu cam Tứ Phương Đỉnh Lưu (365 ngày)
 • 1 mặt nạ phẩm chất tím (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (30.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (10.000 KNB)
 • 50 Bổ Thiên Thạch
 • 3 Mảnh Bí Kíp Thần

Top 3 tặng Hoa Hồng

 • Danh hiệu cam Danh Chấn Giang Hồ (365 ngày)
 • 1 mặt nạ phẩm chất tím (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (30.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (10.000 KNB)
 • 50 Bổ Thiên Thạch
 • 3 Mảnh Bí Kíp Thần

Top 4 - 10 tặng Hoa Hồng

 • Danh hiệu Danh Uy Thiên Hạ (365 ngày)
 • 1 mặt nạ phẩm chất tím (365 ngày)
 • Lì Xì Thế Giới (10.000 KNB)
 • Lì Xì Bang Hội (5.000 KNB)
 • 50 Bổ Thiên Thạch
 • 3 Mảnh Bí Kíp Thần