Phần thưởng Kiếm ThếI. GIẢI VÒNG 1

 • Vòng 1 chỉ có thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile & Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile tham gia.
 • Phần thưởng cho thí sinh Kiếm Thế sẽ áp dụng từ Vòng 2.

II. GIẢI VÒNG 2

 • Thí sinh đạt 1.000 điểm bình chọn trở lên mới có thể nhận thưởng
 • Tùy thí sinh thuộc cụm máy chủ nào mà phần thưởng tương ứng sẽ khác nhau.

Top 10 Miss / Mister toàn máy chủ

 • Cụm Cao thủ 1: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Cao thủ 2: Bộ Bảo Thạch Lv5
 • Cụm Hẹn ước: Bộ Bảo Thạch Lv6
 • Cụm Hồi ức 1: Bộ Bảo Thạch Lv5
 • Cụm Hồi ức 2: Bộ Bảo Thạch Lv5

Chú thích: Mỗi Bộ Bảo Thạch của giải thưởng này sẽ gồm có 10 Diên Dương Thạch, 10 Đoạn Hải Ngọc và 10 Thương Lang Ngọc.


III. GIẢI VÒNG 3

 • Đối với giải toàn game: Xếp hạng toàn bộ thí sinh và căn cứ vào tổng 3 yếu tố là bình chọn Hoa Hồng, điểm video, điểm từ Ban Giám Khảo theo công thức ở phần Thể Lệ.
 • Đối với giải của Kiếm Thế: Xếp hạng chỉ tính riêng giữa các thí sinh Kiếm Thế và chỉ dựa duy nhất vào điểm bình chọn Hoa Hồng.
 • Thí sinh đạt 2.000 điểm bình chọn trở lên mới có thể nhận thưởng
 • Tùy thí sinh thuộc cụm máy chủ nào mà phần thưởng tương ứng sẽ khác nhau.

Quán Quân Miss / Mister toàn game

 • 150 triệu đồng tiền mặt
 • Cúp và vương miện quán quân
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu
 • Cụm Cao thủ 1: Cửu Thiên Quan (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm Cao thủ 2: 1 Phiên Vũ - Anh Hùng
 • Cụm Hẹn ước: 1 Hàng Long Quán (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm Hồi ức 1: 1 Lăng Thiên - Anh Hùng (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm Hồi ức 2: 1 Phiên Vũ - Anh Hùng

Á Quân 1 Miss / Mister toàn game

 • 80 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu
 • Cụm Cao thủ 1: 1 Hồng Long Xích Diệm (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm Cao thủ 2: 50 Mảnh Trung Hồn (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm Hẹn ước: 1 Ức Vân - Anh Hùng (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm Hồi ức 1: 1 Phiên Vũ - Anh Hùng (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm Hồi ức 2: 50 Mảnh Trung Hồn (không khóa, vĩnh viễn)

Á Quân 2 Miss / Mister toàn game

 • 50 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu
 • Cụm Cao thủ 1: 1 Hồng Long Xích Diệm (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm Cao thủ 2: 50 Mảnh Trung Hồn (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm Hẹn ước: 1 Ức Vân - Anh Hùng (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm Hồi ức 1: 1 Phiên Vũ - Anh Hùng (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm Hồi ức 2: 50 Mảnh Trung Hồn (không khóa, vĩnh viễn)

Quán Quân Miss / Mister của Kiếm Thế

 • 20 triệu đồng tiền mặt.
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu.
 • Cụm Cao thủ 1: Bộ Bảo Thạch Lv9
 • Cụm Cao thủ 2: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Hẹn ước: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Hồi ức 1: Bộ Bảo Thạch Lv6
 • Cụm Hồi ức 2: Bộ Bảo Thạch Lv6

Chú thích: Mỗi Bộ Bảo Thạch của giải thưởng này sẽ gồm có 15 Diên Dương Thạch, 15 Đoạn Hải Ngọc và 15 Thương Lang Ngọc.

Á Quân Miss / Mister của Kiếm Thế

 • 10 triệu đồng tiền mặt.
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu.
 • Cụm Cao thủ 1: Bộ Bảo Thạch Lv9
 • Cụm Cao thủ 2: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Hẹn ước: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Hồi ức 1: Bộ Bảo Thạch Lv6
 • Cụm Hồi ức 2: Bộ Bảo Thạch Lv6

Chú thích: Mỗi Bộ Bảo Thạch của giải thưởng này sẽ gồm có 10 Diên Dương Thạch, 10 Đoạn Hải Ngọc và 10 Thương Lang Ngọc.

Thí sinh đạt 2.000 điểm bình chọn & ngoài Top 2

 • Cụm Cao thủ 1: Bộ Bảo Thạch Lv9
 • Cụm Cao thủ 2: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Hẹn ước: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Hồi ức 1: Bộ Bảo Thạch Lv6
 • Cụm Hồi ức 2: Bộ Bảo Thạch Lv6

Chú thích: Mỗi Bộ Bảo Thạch của giải thưởng này sẽ gồm có 5 Diên Dương Thạch, 5 Đoạn Hải Ngọc và 5 Thương Lang Ngọc.


IV. GIẢI TẶNG HOA

 • Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả người xem tham gia bình chọn tặng Hoa Hồng cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá.
 • Kết thúc Vòng 3, Top 3 đại hiệp tặng hoa nhiều nhất trên Bảng Xếp Hạng sẽ nhận thêm phần thưởng như bên dưới.
 • Xếp hạng vào trao thưởng chỉ tính riêng người chơi Kiếm Thế.
 • Tùy người chơi thuộc cụm máy chủ nào mà phần thưởng tương ứng sẽ khác nhau.

Top 1 tặng Hoa Hồng

 • Cụm Cao thủ 1: Bộ Bảo Thạch Lv9
 • Cụm Cao thủ 2: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Hẹn ước: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Hồi ức 1: Bộ Bảo Thạch Lv6
 • Cụm Hồi ức 2: Bộ Bảo Thạch Lv6

Chú thích: Mỗi Bộ Bảo Thạch của giải thưởng này sẽ gồm có 15 Diên Dương Thạch, 15 Đoạn Hải Ngọc và 15 Thương Lang Ngọc.

Top 2 tặng Hoa Hồng

 • Cụm Cao thủ 1: Bộ Bảo Thạch Lv9
 • Cụm Cao thủ 2: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Hẹn ước: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Hồi ức 1: Bộ Bảo Thạch Lv6
 • Cụm Hồi ức 2: Bộ Bảo Thạch Lv6

Chú thích: Mỗi Bộ Bảo Thạch của giải thưởng này sẽ gồm có 10 Diên Dương Thạch, 10 Đoạn Hải Ngọc và 10 Thương Lang Ngọc.

Top 3 tặng Hoa Hồng

 • Cụm Cao thủ 1: Bộ Bảo Thạch Lv9
 • Cụm Cao thủ 2: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Hẹn ước: Bộ Bảo Thạch Lv7
 • Cụm Hồi ức 1: Bộ Bảo Thạch Lv6
 • Cụm Hồi ức 2: Bộ Bảo Thạch Lv6

Chú thích: Mỗi Bộ Bảo Thạch của giải thưởng này sẽ gồm có 5 Diên Dương Thạch, 5 Đoạn Hải Ngọc và 5 Thương Lang Ngọc.