Phần thưởng Võ Lâm Truyền Kỳ MobileI. GIẢI VÒNG 1

Top 1 của mỗi máy chủ

 • Tượng nhân vật tại máy chủ
 • Danh hiệu và tiền tố Đào Hoa Ngọc Diện (1 năm)
 • Rương tự chọn ngoại trang thú cưỡi (1 năm)
 • Lì Xì Thế Giới (15.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (15.000 Nguyên Bảo)
 • 5 Rương Hòa Thị Bích
 • 3 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến / Nguyên Khí / Chân Khí

Top 1 Miss / Mister của mỗi máy chủ

 • Danh hiệu và tiền tố Tài Mạo Song Toàn / Thiên Kiều Bá Mị (1 năm)
 • Ngoại trang thú cưỡi Kim Giáp Huyền Lang (1 năm)
 • Lì Xì Thế Giới (5.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (5.000 Nguyên Bảo)
 • 3 Rương Hòa Thị Bích
 • 2 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến / Nguyên Khí / Chân Khí

* Thí sinh đã nhận giải Top 1 của máy chủ sẽ không nhận được phần thưởng này

Top 2 - 10 Miss / Mister mỗi máy chủ

 • Danh hiệu và tiền tố Phong Lưu Phóng Khoáng / Như Hoa Như Ngọc (1 năm)
 • Lì Xì Bang Hội (2.000 Nguyên Bảo)
 • 2 Rương Hòa Thị Bích
 • 2 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến / Nguyên Khí / Chân Khí

Thí sinh đạt 300 điểm bình chọn

 • Danh hiệu và tiền tố Lưu Phong Hồi Tuyết (1 năm)
 • Khung đại diện Hạ Thụ Thương Thúy (1 năm)
 • Lì Xì Bang Hội (500 Nguyên Bảo)
 • 2 Rương Hòa Thị Bích
 • 1 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến / Nguyên Khí / Chân Khí

II. GIẢI VÒNG 2

Quán Quân toàn máy chủ

 • Tượng nhân vật tài toàn máy chủ
 • Danh hiệu và tiền tố Băng Thanh Ngọc Kiết (1 năm)
 • Ngoại trang thú cưỡi Hồng Tuyến Tiên Giá (1 năm)
 • Khung đại diện Ngọc Diện (1 năm)
 • Lì Xì Thế Giới (40.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (20.000 Nguyên Bảo)

Quán Quân Miss / Mister mỗi khu vực

 • Tượng nhân vật tài toàn máy chủ
 • Danh hiệu và tiền tố Thần Long / Thiên Nữ (1 năm)
 • Ngoại trang thú cưỡi Hồng Tuyến Tiên Giá (1 năm)
 • 1 Thư Mời Tửu Quán
 • Lì Xì Thế Giới (40.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (20.000 Nguyên Bảo)

* Thí sinh đã nhận giải Quán Quân toàn máy chủ sẽ không nhận được phần thưởng này

Top 2 - 10 Miss / Mister mỗi khu vực

 • Danh hiệu và tiền tố Long Ngâm / Phượng Vũ (1 năm)
 • Ngoại trang thú cưỡi Nguyệt Cung Vân Xa (1 năm)
 • Lì Xì Thế Giới (10.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (5.000 Nguyên Bảo)

Thí sinh đạt 10.000 điểm bình chọn

 • Danh hiệu và tiền tố Lê Hoa Đái Vũ (1 năm)
 • 10 Tùy Hầu Châu
 • 1 Thư Mời Tửu Quán
 • Lì Xì Bang Hội (5.000 Nguyên Bảo)
 • 15 Rương Hòa Thị Bích
 • 10 Rương Chọn 20.000 Chân Khí / Nguyên Khí / Cống Hiến

III. GIẢI VÒNG 3

 • Đối với giải toàn game: Xếp hạng toàn bộ thí sinh và căn cứ vào tổng 3 yếu tố là bình chọn Hoa Hồng, điểm video, điểm từ Ban Giám Khảo theo công thức ở phần Thể Lệ.
 • Đối với giải của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Xếp hạng chỉ tính riêng giữa các thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.

Quán Quân Miss / Mister toàn game

 • 150 triệu đồng tiền mặt
 • Cúp và vương miện quán quân
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu

Á Quân 1 Miss / Mister toàn game

 • 80 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu

Á Quân 2 Miss / Mister toàn game

 • 50 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu

Quán Quân Miss / Mister của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

 • 20 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu
 • Tượng nhân vật tại toàn bộ máy chủ
 • Danh hiệu và tiền tố Bá Vương Vạn Thế / Quốc Sắc Thiên Hương (1 năm)
 • Ngoại trang thú cưỡi Nguyệt Quế Phấn Thố (1 năm)
 • Khung đại diện Trầm Ngư (1 năm)
 • Lì Xì Bang Hội (30.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Thế Giới (100.000 Nguyên Bảo)

Á Quân Miss / Mister của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

 • 10 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ quà tặng độc quyền thương hiệu
 • Tượng nhân vật tại toàn bộ máy chủ
 • Danh hiệu và tiền tố Mày Kiếm Mắt Hổ / Hồng Lệ Tuyết Trang (1 năm)
 • Ngoại trang thú cưỡi Cửu Sắc Hoa Giá (1 năm)
 • Khung đại diện Trầm Ngư (1 năm)
 • Lì Xì Bang Hội (20.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Thế Giới (50.000 Nguyên Bảo)

Top 3 Miss / Mister của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

 • Tượng nhân vật tại toàn bộ máy chủ
 • Danh hiệu và tiền tố Hào Hoa Phong Nhã / Dương Chi Bạch Ngọc (1 năm)
 • Ngoại trang thú cưỡi Cửu Sắc Hoa Giá (1 năm)
 • Khung đại diện Trầm Ngư (1 năm)
 • Lì Xì Bang Hội (20.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Thế Giới (50.000 Nguyên Bảo)

Top 4 - 5 Miss / Mister của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

 • Danh hiệu và tiền tố Hào Hoa Phong Nhã / Dương Chi Bạch Ngọc (1 năm)
 • Ngoại trang thú cưỡi Phấn Lộc Manh Xa (1 năm)
 • Khung đại diện Quỳnh Tư (1 năm)
 • Lì Xì Bang Hội (10.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Thế Giới (40.000 Nguyên Bảo)

Top 6 - 10 Miss / Mister của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

 • Danh hiệu và tiền tố Hào Hoa Phong Nhã / Dương Chi Bạch Ngọc (1 năm)
 • Khung đại diện Quỳnh Tư (1 năm)
 • Lì Xì Bang Hội (10.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Thế Giới (40.000 Nguyên Bảo)

Tất cả thí sinh tham gia Vòng 3

 • 15 Tùy Hầu Châu
 • 1 Thư Mời Tửu Quán
 • Lì Xì Bang Hội (5.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Thế Giới (20.000 Nguyên Bảo)
 • 20 Rương Hòa Thị Bích
 • 10 Rương Chọn 20.000 Chân Khí / Nguyên Khí / Cống Hiến

Thí sinh thuộc Top 4 toàn game

 • 1 Thư Mời Tửu Quán
 • Lì Xì Bang Hội (20.000 Nguyên Bảo)
 • 5 Rương Chọn 20.000 Chân Khí / Nguyên Khí / Cống Hiến

Thí sinh thuộc Top 5 - 20 toàn game

 • 1 Thư Mời Tửu Quán
 • Lì Xì Bang Hội (10.000 Nguyên Bảo)
 • 5 Rương Chọn 20.000 Chân Khí / Nguyên Khí / Cống Hiến

IV. GIẢI TẶNG HOA

 • Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả người xem tham gia bình chọn tặng Hoa Hồng cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá, gồm thưởng mốc cá nhân và mốc toàn máy chủ.
 • Kết thúc Vòng 3, Top 3 đại hiệp tặng hoa nhiều nhất trên Bảng Xếp Hạng sẽ nhận thêm phần thưởng như bên dưới.
 • Xếp hạng vào trao thưởng chỉ tính riêng người chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.
 • Bảng Xếp Hạng tặng hoa tại giao diện sự kiện sẽ cập nhật dữ liệu sau mỗi 30 phút.

Thưởng mốc cá nhân

Số Hoa đã tặng Phần thưởng
10
 • 1 Túi Thủy Tinh Lục
 • 8.888 Bạc
100
 • 1 Bùa Cường Hóa Phòng Cụ
 • 2 Bạch Câu Hoàn
300
 • 2 Bùa Cường Hóa Phòng Cụ
 • 2 Thuốc Nhuộm Ngoại Trang
1.000
 • 3 Bùa Cường Hóa Vũ Khí
 • 2 Rương Chọn 5.000 Chân Khí / Nguyên Khí / Cống Hiến
3.000
 • 1 Hộp Chọn Tẩy Tủy Kinh
 • 3 Rương Hòa Thị Bích
10.000
 • 2 Rương Chọn Đá Hồn Lv5
 • 10 Rương Chọn Mảnh Xích Kim Ngự Thiên

Thưởng mốc toàn máy chủ

Khi tổng lượt bình chọn tặng Hoa Hồng của máy chủ đạt mốc, toàn bộ người chơi đã từng tham gia bình chọn tặng Hoa đều sẽ nhận được phần thưởng sau:

Số Hoa đã tặng Phần thưởng
100.000
 • 1 Quà Hoa Cỏ
500.000
 • 1 Tàng Bảo Đồ - Cao
1.000.000
 • 1 Rương Chọn 5.000 Cống Hiến / Chân Khí / Nguyên Khí
5.000.000
 • 1 Rương Hòa Thị Bích
10.000.000
 • 1 Rương May Mắn (Côn Lôn Huyền Ảnh)
20.000.000
 • 1 Rương Chọn 10.000 Cống Hiến / Chân Khí / Nguyên Khí

Top 1 tặng Hoa Hồng

 • Danh hiệu và tiền tố Khuynh Quốc Khuynh Thành (1 năm)
 • Khung đại diện Túy Mộng Giang Hồ (1 năm)
 • Ngoại trang thú cưỡi Ngọc Hạc Hàm Xuân (1 năm)
 • 15 Tùy Hầu Châu
 • 20 Hòa Thị Bích
 • 5 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến / Chân Khí / Nguyên Khí
 • Lì Xì Thế Giới (50.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (20.000 Nguyên Bảo)

Top 2 tặng Hoa Hồng

 • Danh hiệu và tiền tố Khuynh Quốc Khuynh Thành (1 năm)
 • Khung đại diện Túy Mộng Giang Hồ (1 năm)
 • 15 Tùy Hầu Châu
 • 20 Hòa Thị Bích
 • 5 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến / Chân Khí / Nguyên Khí
 • Lì Xì Thế Giới (30.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (10.000 Nguyên Bảo)

Top 3 tặng Hoa Hồng

 • Danh hiệu và tiền tố Khuynh Quốc Khuynh Thành (1 năm)
 • Khung đại diện Túy Mộng Giang Hồ (1 năm)
 • 15 Tùy Hầu Châu
 • 20 Hòa Thị Bích
 • 5 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến / Chân Khí / Nguyên Khí
 • Lì Xì Thế Giới (30.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (10.000 Nguyên Bảo)

Top 4 - 10 tặng Hoa Hồng

 • Danh hiệu và tiền tố Khuynh Quốc Khuynh Thành (1 năm)
 • Khung đại diện Túy Mộng Giang Hồ (1 năm)
 • 15 Tùy Hầu Châu
 • 20 Hòa Thị Bích
 • 5 Rương Chọn 20.000 Cống Hiến / Chân Khí / Nguyên Khí
 • Lì Xì Thế Giới (10.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (5.000 Nguyên Bảo)