Tham Gia Tân Niên Bách Bảo


Đối với Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile và Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile, đại hiệp vui lòng tham gia trực tiếp từ giao diện trong game. Hướng dẫn tham gia chi tiết có thể xem bên dưới: